HBTQ-ordlista

 

 

 

 

ABC

 

Ordlistan hittade jag på Tekoppens tankar.

Androgyn är den som är svår eller inte går att könsbestämma som antingen kille eller tjej utseendemässigt (ansikte, kläder, kroppsspråk etc).

Androsexuell: En person som blir kär i, kåt på och attraherad av män. Vissa föredrar denna term då den inte förutsätter något kön hos den som blir kär och kåt. Om man till exempel kallar sig för homosexuell så innebär det att man blir kär i och kåt på någon av samma kön som en själv. Men om man inte vet vilket kön man har eller om man inte har något kön så blir det svårt att definiera sig som vare sig homo eller hetero (bi eller queer går såklart utan problem).

Asexuell/Asexualitet: En person som är asexuell känner sig inte intresserad av sexuella relationer. En del asexuella onanerar, men det är olika från person till person. Många, men långt ifrån alla, blir förälskade och har icke-sexuella kärleksrelationer. En person som är asexuell kan vara homo, bi eller hetero. Vissa människor är asexuella i perioder, andra hela livet.

Bigender är den som upplever sig vara både tjej och kille. Antingen samtidigt eller att man växlar mellan dem. Det har ingenting att göra med hur ens kropp ser ut utan vilken kön man känner sig som (könsidentitet).

Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.

Bisexuell: En person som blir kär i, kåt på och attraherad av personer oavsett deras kön

Cisperson är en person vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med snopp, ser sig själv som kille och har könet ”man” registrerat som kön i folkbokföringen. Ibland säger man, för att förenkla, att en cisperson är en person som inte är en transperson. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”.

Cissexism innebär att nedvärdera transpersoner eller att inte ta transpersoners könsidentitet på allvar.

Drag king/drag queen kallas den som ikläder sig maskulina eller feminina attribut, ofta i överdriven tappning och/eller i underhållande syfte eller som en form av aktivism. Att ”draga” är att uppträda som drag king/queen, men kan också betyda att klä sig i ett köns typiska kläder i mer vardagliga sammanhang. ”Crossdrag” innebär att man mixar: exempelvis sminkar på sig mustasch/skägg som ses som maskulint men samtidigt överdriver feminina attribut genom att ha en tajt paljettklänning och stora bröst.

Gynosexuell: En person som blir kär i, kåt på och attraherad av kvinnor. Vissa föredrar denna term då den inte förutsätter något kön hos den som blir kär och kåt. Om man till exempel kallar sig för homosexuell så innebär det att man blir kär i och kåt på någon av samma kön som en själv. Men om man inte vet vilket kön man har eller om man inte har något kön så blir det svårt att definiera sig som vare sig homo eller hetero (bi eller queer går såklart utan problem).

Hbt-personer är en förkortning som står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ibland säger man hbtq-personer. Då räknar man också in queer.

Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som används istället för hon eller han. Det böjs ofta enligt principen hen, henom, hens. Jämför med hon, henne, hennes och han, honom, hans. Ett annat könsneutralt pronomen man kan använda är den.

Heteronormativitet kallas det system av normer som rör kön, genus och sexualitet. En del av heteronormen är att alla personer förväntas vara antingen tjej eller kille. En annan del är att man förväntas ha ett könsuttryck som ”matchar” ens kön. En tredje del är att man förväntas vara heterosexuell (är man inte hetero så måste man berätta det för sin omgivning). En fjärde del är att en viss sort heterosexuellt liv ses som det mest naturliga, självklara och önskvärda sättet att leva på. Heteronormen är vad som styr att tjejer ska ha rosa kläder och killar blå. Det är också heteronormen som gör att det nästan bara är heterosexuella familjer (där en ciskvinna och en cisman är tillsammans och har barn ihop) som skildras i reklam, litteratur och TV.

Heterosexuell: En person som blir kär i, kåt på och attraherad av personer av ett annat kön än hen själv.

Homosexuell: En person som blir kär i, kåt på och attraherad av personer av samma kön som hen själv.

Intergender är den person som inte vill inordna sig i den traditionella man-kvinna-uppdelningen och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det kan också handla om att identifiera sig som något annat än tjej eller kille. Det har ingenting att göra med hur ens kropp ser ut utan handlar om vilken kön man känner sig som (könsidentitet). Intergender är ingen medicinsk diagnos och man kan inte få hormoner eller kirurgi bekostat av landstinget. Det finns inte heller, idag, ett tredje juridiskt kön.

Intersexualism är en medicinsk diagnos som ges till personer som rent biologiskt inte går att könsbestämma som aningen tjej eller kille enligt det system vi har satt upp. Det kallas också för DSD: Disorder of Sex Development. Det existerar flera former av intersexuella tillstånd och de ser väldigt olika ut. Det kan handla om att själva könsorganet på ett nyfött barn inte går att definiera som en snopp eller en snippa. Dessa barn (ungefär 10-20 barn per år i Sverige) brukar korr testosteron i kroppen. Alla former av intersexualism innebär någon form av medfött tillstånd där könsorganens utseende, kromosomuppsättning eller där utvecklingen av testiklar eller äggstockar inte följer den ordinarie uppdelningen. Ungefär 1 barn av 1500 har någon form av intersexuellt tillstånd. Om man är intersexuell är det alltså något medfött som endast har med ens fysiska kropp att göra. Att vara intersexuell är inte samma sak som att vara transperson men man brukar ofta nämna intersexualism när man pratar om transfrågor. En intersexuell person kan såklart även vara transperson.

Kön är en socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Kön har många olika delar:

Könsidentitet är en persons självidentifierade kön, det vill säga det kön du känner dig som. Det kan ingen annan bestämma åt dig och alla människor har själv rätt att bestämma vilken könsidentitet man har.

Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen, i ditt pass, i din legitimation. Ens juridiska kön framgår också av personnumret. I Sverige finns två juridiska kön: tjej/kvinna eller kille/man. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön (baserat på ens biologiska kön). Om man fått diagnosen transsexuell kan man ansöka till Rättsliga rådet om att byta juridiskt kön.

Könsuttryck är hur en person uttrycker sitt kön. Det gör du till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst samt om och hur du sminkar dig.

Könsbytesutredning är en sjukvårdsterm som används om den utredning man går för att utreda huruvida man är transsexuell.

Könskorrigering kallas den medicinska och juridiska process transsexuella går igenom för att ändra sitt kön. Könskorrigering innebär att med operationer, hormoner och röstträning korrigera sin kropp så att den bättre stämmer överens med ens könsidentitet. Kallas ofta för ”könsbyte”, vilket är en missvisande term eftersom en transsexuell person inte byter kön utan korrigerar kroppen och korrigerar sitt juridiska kön. Könskorrigerande vård kallas ofta TS-vård. Könskorrigering är endast möjligt för personer som får diagnosen transsexuell. Som exempelvis intergender kan man inte få någon diagnos eller någon betald vård i form av operationer eller hormoner.

Mastektomi är en operation där brösten tas bort.

Monogam: En person som lever monogamt har bara relationer/sex med en person åt gången. En person som är monoamorös blir kär i en person åt gången.

Nongender är den person som inte vill inordna sig i den traditionella man-kvinna-uppdelningen och som identifierar sig bortom könen eller som att inte ha någon könstillhörighet. Det har ingenting att göra med hur ens kropp ser ut utan handlar om vilken kön man känner sig som (könsidentitet).

Normer är förväntningar och ideal i vårt samhälle som reglerar vad som ses som normalt och önskvärt och vad som ses som onormalt och avvikande. Det får konsekvenser i lagstiftning, politiska beslut, praxis och bemötande.

NyQueer En person som nyligen kommit in i hbtq-sfären, alternativt just kommit ut. Synonymt med ”nyutkommen”. Att jämföra med t.ex. ”nysvensk”.

Passera används ofta för att beskriva att omgivningens uppfattning om en person stämmer överens med personens könsidentitet. Exempelvis: att passera som kille innebär att omgivningen uppfattar en som kille, oavsett biologiskt och/eller juridiskt kön. Ibland användes begreppet ”att bli läst som kille”. Det betyder att omgivningen uppfattar en som kille. Men till skillnad från att passera (som signalerar att man blir uppfattad som det man vill) handlar ”att bli läst som” endast om vad omgivningen uppfattar – oavsett hur man ser på sig själv.

Polygam/polyamorös: Den som är poly kan bli kär i, kåt på eller attraherad av mer än en person åt gången. Vissa skiljer på polygam (att vilja ligga med fler än en eller att ha en öppen relation med sin partner där man får ligga med andra) och att vara polyamorös (att kunna bli kär i mer än en person åt gången).

Pronomen syftar i det här sammanhanget på personligt pronomen i tredje person. Det kan vara hon, han, hen eller den.

Relationsanarkism: En relationsanarkist delar oftast inte upp sina relationer i sex, vänskap och kärlek. Man rangordnar inte heller kärleksrelationen som mer värd och viktigare än vänskapsrelationer. Man har helt enkelt relationer, utan rangordning och oftast utan närmare definition. Relationsanarkism kan betyda olika saker för olika personer.

Stealth innebär att man väljer att inte berätta om sin transsexuella bakgrund (det vill säga att man föddes med ett annat juridiskt kön än det man nu har eller som man uppfattas som).

Transfobi betecknar en negativ attityd till transpersoner som kommer till uttryck såväl i enskilda personers åsikter som i ett samhälles värderingar.

Transgender/transgenderist är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. En del definierar det som att vilja korrigera delar av sin kropp men utan att vara transsexuell. En del definierar det som att vara transsexuell men inte vilja korrigera sin kropp. En del definierar det som att man helt enkelt inte passar in i det kön man har rent juridiskt men utan att vara intergender, nongender, transsexuell, transvestit eller bigender. Många anser också att transgender i sig inte är en könsidentitet utan att sätt att förklara hur man förhåller sig till eller uttrycker sin könsidentitet. ”Transgender” förekommer även på engelska och översatt motsvarar ordet svenskans ”transperson”.

Transperson är ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck, exempelvis transsexuella, intergenders och transvestiter. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Trans är latin för att överskrida.

Transsexuell, förkortat TS, är den som upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska kön man tilldelades vid födseln och har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. TS är en medicinsk diagnos som för en del innebär ett övergångsstadium tills man har korrigerat sin kropp. Andra fortsätter att definiera sig som TS även efter könskorrigeringen.

Transkille, en transkille, är en person som juridiskt är (eller har varit) kvinna och som identifierar sig som kille. Förkortas FtM; Female to Male, eller KtM; Kvinna till Man.

Transtjej, en transtjej, är en person som juridiskt är (eller har varit) man och identifierar sig som kvinna. Förkortas MtF; Male to Female, eller MtK; Man till Kvinna.

Transvestit kan man benämna sig om man ibland eller alltid använder sig av kläder eller andra attribut som tillhör en annan könsroll än den man förväntas ha. Det är en självdefinition: alla som använder ett annat köns specifika plagg är inte transvestiter. En del transvestiter klär om helt, andra klär om delvis.

Tvåkönsnormen är den norm/föreställning som säger att det enbart finns två kön i samhället, att alla människor tillhör ett (och endast ett) av dessa två kön och att det biologiska eller juridiska könet är vad som bestämmer en persons könsidentitet och könsuttryck.

Queer kan betyda olika saker men grunden är ett ifrågasättande av heteronormen och tvåkönssnormen. Queerteori är en akademisk teori som man läser på universitetet. Queer är även en form av kultur och en form av aktivism. Många ser sin könsidentitet eller sexualitet som queer. Oftast brukar det betyda att man inte vill eller inte kan definiera sig.